Waarom is zelfvertrouwen krijgen zo moeilijk?

Het leven is een weg vol met obstakels en hindernissen. Hoogte- en dieptepunten worden op een relatief hoog tempo afgewisseld. Deze hoogte- en dieptepunten kan je zelf soms beïnvloeden. Echter liggen veel gebeurtenissen buiten je macht. Als je last van weinig zelfvertrouwen hebt, kan dat ook voor dieptepunten in je leven gaan zorgen. Het verbeteren van je zelfvertrouwen is één van de aspecten waar je zelf wél invloed op hebt. Als je eenmaal weet hoe het moet, kan je namelijk je zelfvertrouwen opkrikken.

In de praktijk zien we wel dat het krijgen van zelfvertrouwen ontzettend moeilijk is. Hoe dat komt? Dat heeft onder andere met de weg vol met obstakels en hindernissen te maken. Wij zijn dieper op de materie ingedoken en hebben dit uitgebreide artikel geschreven over dit specifieke onderwerp. Want, waarom is het nou zo moeilijk om zelfvertrouwen te krijgen? Heeft dit alleen met obstakels en hindernissen te maken? Of speelt wellicht de innerlijke weerstand, angst en/of emoties ook nog een rol? Je leest het antwoord hieronder!

Wat is de reden van het te lage zelfbeeld?

Als je te weinig zelfvertrouwen hebt, wordt dat ook aangeduid met de term ‘zelfbeeld’. Hoe kan het dat sommige mensen een laag zelfbeeld hebben? Andere mensen hebben tenslotte een goed zelfbeeld; dat is het bewijs dat het dus mogelijk is om voldoende zelfvertrouwen te hebben. Op het moment dat je te weinig zelfvertrouwen hebt, is daar vaak een aanwijsbare reden voor. Sommige mensen zijn onzeker over bijvoorbeeld een bepaald lichaamsdeel, terwijl andere juist een te laag zelfbeeld hebben door een gebeurtenis van vroeger. Als je langdurig gepest bent of met een ander trauma te maken hebt, kan dat dé reden zijn voor het gebrek aan zelfvertrouwen.

Gebeurtenissen uit het verleden

Het mag duidelijk zijn dat gebeurtenissen uit het verleden een behoorlijke invloed op iemand kan hebben. Dát is dan ook een van de aanwijsbare redenen waarom het krijgen van zelfvertrouwen zo moeilijk is. De gebeurtenis uit het verleden kan je namelijk niet helemaal weg gummen. Je kunt het proberen te vergeten, maar het blijft altijd in je achterhoofd hangen. Doordat het tóch nog aanwezig in je hoofd is, vormt het een obstakel voor het verkrijgen van voldoende zelfvertrouwen.

zelfvertrouwen is aaangetast

De gebeurtenissen uit het verleden moeten dan ook echt op een professionele manier aangepakt worden. In de praktijk zien we echter dat veel mensen daar geen zin/tijd/energie voor hebben. Het is tenslotte ook ontzettend moeilijk om over vervelende gebeurtenissen te praten. Als je blijvend meer zelfvertrouwen wilt hebben, moet je er echter wel over gaan praten. Je moet de vervelende gebeurtenis(sen) uit het verleden achter je gaan letten. Als dat gelukt is, merk je dat het makkelijker is om voldoende zelfvertrouwen te krijgen.

De mening van andere

In de huidige maatschappij is het voor iedereen mogelijk om ongefundeerd kritiek te uiten. Dat is bijvoorbeeld iets wat we veelvuldig op de social media kanalen voorbij zien komen. Deze mening van andere kan echter ongelooflijk pijnlijk voor jou zijn. Als jij een leuke foto op Instagram post, hoop je daar leuke reacties op te krijgen. Als het hoofdzakelijk negatieve reacties krijgt, gaat je zelfvertrouwen nooit omhoog. De opkomst van social media is dan ook absoluut één van de redenen waarom het verkrijgen van zelfvertrouwen zo moeilijk is.

Niet alleen de mening van andere speelt daar een rol bij. Nee, dit heeft ook te maken met het feit dat je jezelf gaat vergelijken met andere. Het gras lijkt altijd groener bij de buren te zijn. Het is echter goed om te onthouden dat je op Instagram alleen maar de leuke dingen ziet. Je ziet alleen maar succesvolle foto’s, foto’s van de vakanties of van feestjes met vrienden. Als iemand zich echter op een gegeven moment eenzaam of verdrietig voelt, zie je dat nooit terugkomen op Instagram. Dat is dan ook één van de redenen waarom social media absoluut geen schets van de werkelijkheid is. Het is eigenlijk een schijnheilige en lastige digitale wereld waarin je jezelf volledig kwijt kunt raken.

Om je zelfvertrouwen op te krikken, kan het daarom ook geen kwaad om je social media accounts (tijdelijk) te verlaten. Dat kan je ontzettend veel helpen in de zware strijd om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Zelfvertrouwen moet groeien

Het is absoluut een fabeltje dat je binnen een korte periode veel zelfvertrouwen kunt krijgen. Nee, het verkrijgen van zelfvertrouwen is een geleidelijke weg waarbij je wederom met diepte- en hoogtepunten te maken krijgt. Het is dan ook goed om te realiseren dat het zelfvertrouwen moet gaan groeien. Bij het krijgen van zelfvertrouwen moet je dan ook niet al té hoge eisen stellen. Het is onredelijk om te verwachten dat je binnen enkele weken voldoende zelfvertrouwen hebt. Als je dat dan niet binnen die gestelde termijn behaald, ben je juist alleen maar zelfvertrouwen kwijtgeraakt. Het is dan ook belangrijk om realistische doelen te stellen, waarbij je rekening houdt met het feit dat zelfvertrouwen moet groeien.

Zelfvertrouwen krijgen is dan ook zo moeilijk omdat je graag te veel wilt. Je verwacht op korte termijn al flinke verbeteringen. Dat is echter niet geheel realistisch. Probeer daarom realistische doelen te stellen en bespreek die ook met dierbaren. Onder andere je ouders, je vrienden, je zus/broer of je buurmeisje/tante/peetoom kunnen je hiermee helpen. Het is hierbij ook een kwestie dat je jezelf moet durven open te stellen. Je moet het bespreekbaar durven te maken. Als je dat voor elkaar krijgt én realistische doelen gaat stellen, zet je al de eerste stappen richting voldoende zelfvertrouwen.

Wil je blijvend meer zelfvertrouwen?

Eigenwaarde vergrotenJe hebt kunnen lezen dat het verkrijgen van zelfvertrouwen een lange adem nodig heeft. Wil je in de toekomst blijvend meer zelfvertrouwen houden? Dan kunnen wij de cursus ‘Blijvend meer zelfvertrouwen’ aanraden. In deze langdurige cursus word je aan de hand meegenomen.

Het realistische doel hierbij is om je zelfvertrouwen blijvend te verbeteren. De makers van deze cursus weten exact op welke manier zij dit voor elkaar weten te krijgen. Meld je aan voor de cursus en ga de lange strijd aan!

Leave a Comment