Waarom is zelfontwikkeling belangrijk voor zelfvertrouwen?

In de huidige maatschappij ligt de focus voornamelijk op presteren, presteren en nog eens presteren. Dit brengt bij sommige mensen een behoorlijk gevoel van stress met zich mee. Het is daardoor ook niet geheel verwonderlijk dat ruim 1 miljoen Nederlanders met burn-out verschijnselen kampen.

Naast deze burn-out verschijnselen hebben veel mensen ook te kampen met weinig zelfvertrouwen. Heeft dit ook met de druk uit de huidige maatschappij te maken? Dat is mogelijkerwijs wel het geval. Maar, een gebrek aan zelfvertrouwen kan ook op andere manieren ontstaan. Het is daarbij uitermate interessant om naar het verband tussen zelfontwikkeling en zelfvertrouwen te kijken. Wat is het verband hiertussen? En op welke manier kan je deze twee aspecten met elkaar combineren? Je leest het allemaal in dit artikel.

Wat is zelfontwikkeling?

Voordat we de diepte in gaan duiken, moeten we eerst naar de term zelfontwikkeling kijken. Wat is zelfontwikkeling precies? We spreken van zelfontwikkeling als je jezelf op een bepaalde manier wilt ontplooien. Dit kan op het gebied van school en op het gebied van werk zijn. Je wilt simpelweg nieuwe dingen leren en bestaande kennis verder uitbreiden. Dit sluit dus naadloos aan op de situatie die we in de inleiding van dit artikel omschreven hebben. Zelfontwikkeling moet namelijk vanuit jezelf komen en moet niet opgedragen worden vanuit de maatschappij. Doordat er zo’n druk vanuit de maatschappij aanwezig is, gaan sommige mensen zich – naar eigen ontevredenheid – verder ontplooien. Voor sommige is het echter ook goed om juist tevreden te zijn met wat ze op dit moment hebben.

Wil je wel graag aan jouw zelfontwikkeling werken? Dan staan er een hoop kansen op je te wachten. Je moet daarbij wel uitgaan van een bepaalde uitdaging. Het is nou eenmaal zo dat niks in het leven je aan komt waaien. Wil je een bepaald doel bereiken? Dan moet je daar hard voor werken. Je moet er dingen voor laten en je moet continue de drang hebben om jezelf te blijven ontwikkelen. Als dat eenmaal gelukt is, ga je ook direct werken aan jouw zelfvertrouwen.

Het verband tussen zelfontwikkeling en zelfvertrouwen

Heb je wel eens op werk te maken gekregen met een nieuwe opdracht? Of moest je van jouw leidinggevende een nieuwe cursus gaan volgen? Dan ben je aan het begin wellicht ietwat onzeker en nieuwsgierig. Dat zijn logische reacties op veranderingen, aangezien veranderingen ook weerstand op kunnen roepen bij mensen. De veranderingen brengen in ieder geval ook een hoop uitdaging met zich mee. Durf jij de uitdaging aan te gaan? Ja? Als je de uitdaging eenmaal voltooid hebt, geeft dat je een onwijs blij en tevreden gevoel. Juist dát gevoel draagt bij aan jouw mate van zelfvertrouwen.

Eigenwaarde creeren

Zelfvertrouwen gaat in feite om het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Het vertrouwen dat je in jezelf hebt om nieuwe dingen te leren en om huidige dingen zo goed mogelijk te doen. Door met zelfontwikkeling bezig te zijn, kan je dus absoluut aan jouw mate van zelfvertrouwen gaan werken. Als je een bepaald doel hebt behaald, geeft jou dat een voldaan gevoel. Dit gevoel is tegelijkertijd voor jou een bevestiging dat je alles aan kunt. Dergelijke gedachten en gevoelens werken bijzonder positief voor jouw mate van zelfvertrouwen.

Tips op het gebied van zelfontwikkeling

Het mag duidelijk zijn dat je met behulp van zelfontwikkeling aan jouw zelfvertrouwen kunt werken. Tegelijkertijd brengt de zelfontwikkeling ook veel mogelijkheden voor jou mee. Nieuwe deuren openen zich en zodoende kan je bijvoorbeeld een nieuwe baan krijgen, een salarisverhoging krijgen of een andere mooie doelstelling behalen. Om jou hierbij te helpen, hebben wij enkele handige tips met betrekking tot zelfontwikkeling uiteengezet.

Een van de belangrijkste tips die wij mee willen geven, is dat je geduld moet hebben. Het is niet mogelijk binnen één dag iets volledig nieuws te leren. Nee, dit is vaak een kwestie van herhalen, oefenen, herhalen en nog eens oefenen. Dit geldt eveneens voor het verbeteren van jouw zelfvertrouwen; ook dat is niet in 1 dag mogelijk. Nee, het verbeteren van jouw zelfvertrouwen is ook een langdurig proces.

Daarnaast is het ook aan te raden om te allen tijde de juiste balans vinden. Pak af en toe ook je rust en voorkom op die manier stress. Het is niet altijd goed om maar naar het hoogst haalbare te streven. Nee, je moet soms ook tevreden zijn met wat je nú hebt. Als je dat voor elkaar weet te krijgen, kan je dat prima combineren met jouw zelfontwikkeling. Op die manier creëer/verkrijg je immers de juiste balans in jouw leven.

Durf van andere te leren. Dat is absoluut één van de belangrijkste tips die wij mee willen geven. Heb je op de werkvloer met ervaren collega’s te maken? Dan biedt dit een prima leerschool van je. Zet je eigen trots deels opzij en probeer van jouw ervaren collega’s te leren. Denk niet dat je alle macht al in pacht hebt; nee, de ervaren collega’s hebben simpelweg veel meer geleerd dan jij. Door van hen te leren, kan je op een efficiënte manier aan jouw zelfontwikkeling werken. Dit zorgt op den duur dus ook voor een verbetering van jouw zelfvertrouwen.

Als laatste tip willen we meegeven dat je ook verantwoordelijk moet gaan nemen. Je hebt jouw eigen leven volledig in hand. Pak dan ook de verantwoordelijk om een feestje van jouw leven te maken. Ga doelen stellen en probeer deze doelen vervolgens te behalen. Lukt dat? Dan is dat een absolute stimulans voor jouw zelfvertrouwen.

Blijvend meer zelfvertrouwen

Eigenwaarde vergrotenHeb jij wel eens te kampen met een onzeker gevoel? Of wil je jouw huidige mate van zelfvertrouwen het liefst de rest van jouw leven bewaren?

Dan kunnen wij de Blijvend meer zelfvertrouwen cursus van harte aanraden. Met deze cursus krijg je van alles aangeleerd op het gebied van zelfvertrouwen.

Je leert hoe je jouw mate van zelfvertrouwen kunt verbeteren én hoe je dit vervolgens kunt behouden. In deze cursus wordt ook meerdere keren de link gelegd met zelfontwikkeling.

Leave a Comment