Lage eigenwaarde

lage eigenwaarde 2Lage eigenwaarde kan je belemmeren in het dagelijks leven, het veroorzaakt stress en kan ervoor zorgen dat jij je minderwaardig voelt, maar er zijn mogelijkheden om zelfverzekerd te worden. In deze blog ga ik je vertellen wat een lage eigenwaarde is, wat de kenmerken hiervan zijn en waardoor dit wordt veroorzaakt. Daarnaast wordt duidelijk wat je eraan kunt doen en waarom zelfvertrouwen zo belangrijk is bij een lage eigenwaarde.

 

 

Wat is eigenwaarde

 

Eigenwaarde is een term die binnen de psychologie wordt gebruikt. Het geeft het beeld weer dat iemand van zichzelf heeft op emotioneel niveau.

Iemand die een positieve eigenwaarde heeft is tevreden met zichzelf en heeft voldoende zelfrespect, terwijl iemand met een negatieve eigenwaarde zichzelf vaak niet waardeert en onzeker is.

Daarnaast bestaat er ook een opgeblazen gevoel van eigenwaarde, waarbij iemand zichzelf vaak beter vindt dan anderen en mensen vaak onderschat.

Met een goed gevoel van eigenwaarde heeft iemand voldoende zelfvertrouwen en kracht om problemen gemakkelijk op te lossen.

Omdat zij in zichzelf geloven maakt dit hun nog niet arrogant, zij proberen tenslotte niet te bewijzen dat zij beter zijn dan anderen.

Zij hebben alle eigenschappen om negatieve gebeurtenissen hun leven niet uit balans te laten brengen.

 

Kenmerken van lage eigenwaarde

 

Mensen met een lage eigenwaarde hebben vaak weinig zelfvertrouwen in hun kunnen.

Dit zorgt ervoor dat situaties vaak niet zo lopen als zij eigenlijk zouden willen. Ze onderschatten hunzelf. Deze mensen waarderen zichzelf niet en durven vaak hun mening niet te laten horen.

Wanneer zij wel hun mening laten horen, verdedigen zij deze niet. Daarnaast toont slecht praten of anderen een laag gevoel van eigenwaarde aan.

In plaats van trots te zijn op hunzelf, voelen zij zich zo slecht dat zij tevens anderen omlaag moeten halen.

Men zegt ook wel dat zij het model van ongelukkige mensen zijn. Dit betekent uiteraard niet dat zij zich nooit gelukkig voelen, maar in tegenstelling tot anderen ervaren zij veelal momenten van euforie.

Maar wanneer dingen niet goed blijken te gaan, daalt hun gevoel van eigenwaarde heel snel en weten zij niet goed hoe zij met de situatie om moeten gaan.

Een te lage eigenwaarde kan het functioneren en de ontplooiing ernstig belemmeren.

 

Oorzaken van lage eigenwaarde

 

Een veelvoorkomende oorzaak wat mensen met een lage eigenwaarde tegenhoudt om zich te ontplooien is faalangst.

Daarnaast kan het voorkomen dat men hun zelfrespect afhankelijk maakt van allerlei voorwaarden bijvoorbeeld, prestaties. Wanneer ze goed verdienen of goede cijfers halen voelen ze zich pas waardevol.

Na enige tijd werkt deze strategie niet meer omdat je steeds hogere verlangens hebt waar je misschien niet aan zult voldoen.

Een andere oorzaak is wanneer je jezelf continue vergelijkt met anderen. Mensen laten vaak alleen de dingen zien die goed gaan, waardoor je geen realistisch beeld kunt vormen.

Vooral wanneer je jezelf vergelijkt met beroemdheden of andere televisiesterren, zul je jezelf zeer ongelukkig maken.

Ook een eigen visie op het leven staat in contact met de eigenwaarde van die persoon. Je zult dus moeten uitvogelen wat voor jou belangrijk is in het leven.

Als je altijd meegaat met de mening van anderen, kun je nooit zelfverzekerd worden. Je bent dan niet in staat goede argumenten te geven voor jouw standpunt.

Probeer daarom te achterhalen wie jij bent en wat jouw normen en waarden zijn, zodat je niet alleen kunt vertrouwen op jezelf maar tevens beter voor jezelf kunt opkomen.

Niemand is fout, er zijn alleen verschillen in meningen.

 

Gevolgen van lage eigenwaarde

 

Het is belangrijk om je eigenwaarde te vergroten zodat je jezelf beter kunt ontwikkelen.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een lage eigenwaarde samenhangt met een slecht functioneren, symptomen van een depressie, angstklachten en onvrede met jezelf of in relatie met andere mensen.

Tevens zorgt een weinig zelfrespect ervoor dat je meer kwetsbaar bent, waardoor emoties niet stabiel zullen zijn met het gevolg dat je ongelukkig bent.

 

Lage eigenwaarde

 

 

Lage eigenwaarde benaderen

 

Wil jij net als mensen met een positieve eigenwaarde gelukkiger, optimistisch en gemotiveerd zijn? Dan is het belangrijk dat je werkt aan je zelfvertrouwen.

Een manier om je goed te voelen over jezelf kan toegepast worden door zelfcompassie. Je kunt hiernaar toe werken door het volgende te ondernemen;

 

Zelfvriendelijkheid

 

Probeer te accepteren dat mensen niet perfect zijn. Wees minder oordelend naar jezelf maar ga begripvol met jezelf om.

Vooral voor mensen die van nature perfectionistisch zijn is het moeilijk om deze stap te zetten.

 

Interne Focus of control

 

Dit houdt in dat je gelooft dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het succes in je leven. Heb vertrouwen in je eigen kunnen.

Zodra jij de controle buiten jezelf legt, is er vrij weinig wat je kan doen om het beter te maken. Houd daarom altijd de controle in eigen handen en geloof in jezelf.

 

Socialiseer

 

Probeer jezelf niet te isoleren. Weet dat alle mensen misstappen maken en zich op sommige momenten ontoereikend voelen. Zie dit als een gedeeld iets wat we allemaal met elkaar gemeen hebben.

 

Mindfulness

 

Mindfulness staat tegenover over-identificatie. Belangrijk is je aandacht in het hier en nu te houden. Ga lastige situaties niet uit te weg maar negeer ze ook niet.

Sta stil bij wie je bent en wees niet te druk met jezelf verbeteren. Probeer objectief te kijken naar de ervaring in plaats van subjectief en oordeel later. Dit voorkomt dat je vast blijft zitten in negatieve gevoelens en ervaringen.

 

Cursus zelfvertrouwen

 

Weet jij van jezelf dat je een lage eigenwaarde hebt en wil je graag meer zelfvertrouwen?

Je kunt dan deze cursus kiezen, zodat je leert op welke wijze je hiernaar toe kunt werken. Je voelt je blijvend zelfverzekerd, versterkt je zelfvertrouwen, gelooft in je eigen kunnen en durft sneller besluiten te nemen.

Je wordt dan stap voor stap begeleidt.

Om te beginnen wil ik je vast een aantal tips aanbieden om beter om te gaan met een lage eigenwaarde namelijk: oordeel niet over jezelf, let op voor denkfouten, wees minder kritisch naar jezelf, streef minder perfectie na, want niemand is perfect en vind jezelf de moeite waard!

 

Leave a Comment